ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณภัทร จุลเจริญดุลย์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระภาษาไทย