ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ เหมือนดาว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :19 หมู่ 3 ต.สระกะเทียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
Telephone :---
Email :---
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา