[ SaveTgo ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อัคพรล เครือพลับ
ชื่อเล่น : 
เซฟ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
9/12/2542
อายุ : 
17
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
SStgoyy@gmail.com  
ที่อยู่ : 
สระกะเทียมหมู่12
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : 
73000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0985261312
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย